Category: Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık

Çocukları şiddet içerikli olaylardan koruma

ÇOCUKLARI ŞİDDET İÇEREN OLAYLARDAN KORUYALIM!

Televizyon, basın, internet gibi sosyal medya araçları çocukların yaşlarına göre bilinçli bir şekilde kullanıldığında (örneğin, 2 yaşın altındaki çocukların TV ve bilgisayar izlemesi tavsiye edilmemektedir) çocuk gelişimine önemli katkıları bulunabilmektedir. Ancak, günümüzde çocuklar şiddet içeren, yaşlarına uygun olmayan birçok oyun ve program izleyebilmektedirler. Sosyal medyada yaralılar, ölüler, şiddet içerikli fotoğraflar sınırsızca yayınlanmakta ve bu olumsuz içerikli...

Öğrencilerde Bağımlılık

BAĞIMLILIK

Okul Öncesi Dönem Çocuklarda bağımlılık; bir maddeye, nesneye, kişiye, yiyecek veya içeceğe duyulan önlenemez istek olarak tanımlanabilir. Okul öncesi çocuklar madde bağımlısı değillerdir bu nedenle onlara bu konular hakkında bilgi vermek gereksizdir. Ancak sigara ve alkol gibi maddelerin zararlarını basitçe çocuğunuza anlatabilirsiniz. Bu dönemdeki onaylamalarınızın büyük ödül değeri taşır ve öğrettiğiniz şeyler sorgulanmadan kabul edilir. Bu...

ÖĞRENME STİLLERİ

ÖĞRENME STİLLERİ Öğrenme stilini bilmek, kişinin öğrenme ortamlarından daha etkili yararlanmasına yardımcı olur. Kişiye uygun metotlarla tam Öğrenmeyi sağlayarak, daha hızlı, pratik ve kendine uygun çalışma alışkanlıkları kazanmasını, öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmesini ve kendini tanımasını sağlar. Öğrencilerin öğrenme stilini belirlemede yapılan test ve gözlemler, her zaman en doğru sonucu vermeyebilir. Ailelerin ve öğretmenlerin öğrenciyi doğal ortamda gözlemlemesi, öğrencinin kendini deneyimlemesi...